Experimentem

Aquestes últimes setmanes, a les classes de sisè de primària, estem aprenent com aplicar el mètode científic per comprendre el món que ens envolta.