A l’Escola de les Aigües considerem la importància que té que l’alumne se senti reconegut i escoltat pel mestre.

És en aquest sentit que, des de fa uns anys, vam implementar a cicle mitjà i cicle superior el projecte Escolta’m, com a complement de les sessions de tutoria i d’educació emocional que es realitzen a tots els nivells educatius.

És un espai de reflexió per escoltar-nos mestres i alumnes, els principals objectius que pretén són:

  • Establir una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne.
  • Proporcionar estratègies personals a l’alumnat perquè vagi aconseguint nivells de seguretat personal en el seu creixement que l’ajudi a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

El mestre tutor es reuneix cada setmana amb un grup reduït d’alumnes (3 o 4) en una aula de petites dimensions. Amb la voluntat de comprendre i ser empàtic, s’estableix un diàleg constructiu amb una escolta activa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search