La col·laboració amb les famílies és imprescindible a l’hora de mantenir l’ordre a l’escola. Es tracta d’ un aspecte  molt important i que des del centre educatiu es treballa amb l’alumnat.

Per aquest motiu, és molt necessari que es compleixin les següents normes i recomanacions.

Entrades a l’escola

L’entrada serà per la porta principal de l’escola del carrer Sardenya. Al matí s’obrirà a les 9,00h i a la tarda, a les 15,00 h.

A l’alumnat d’Educació Infantil els acompanyaran els seus familiars  per les escales del pati de l’escola que condueixen a la terrassa de la primera planta.

Les famílies amb els infants de P3, podran fer una entrada més relaxada fins a les 9,10h. La família acompanyarà als nens i nenes a la porta de l’aula on els estarà esperant el seu tutor/a.

Els infants de P4 i P5 un cop arribin a la porta del vestíbul, hauran d’entrar sols/es fins a les aules on els estaran esperant els seus tutors/es.

Al vestíbul  hi ha mestres per acompanyar als infants si és necessari.

La porta del carrer Sardenya es tancarà a les 9:05 h.

Sortides a l’escola

S’efectuaran per la porta principal del carrer Sardenya. Les famílies dels infants d’ Educació Infantil pujaran per l’escala del pati a recollir als nens i nenes a les aules.

De 1r fins a 6è d’ Educació Primària, els tutors baixaran els nens i nenes a l’entrada del carrer Sardenya i, a partir de 3r, l’alumnat marxarà sol a casa.

Us preguem que no bloquegeu el passadís de l’entrada, ja que l’escola disposa d’un espai prou ampli on us podeu esperar. També us demanem que respecteu les zones enjardinades i que tingueu cura que els vostres fills/es no s’enfilin per les baranes.

Per respecte a la resta de persones de la comunitat educativa, us demanem la màxima puntualitat a l’hora de fer les entrades al matí i les sortides a la tarda.

 

Recollida de l’alumnat en horari lectiu per motius mèdics o de causa major

Us recordem que l’horari de recollida general dels infants és a les 12:30h i a les 16:30h.

En cas d’assistència a consulta mèdica s’haurà d’avisar amb antel·lació per nota a la tutora o tutor del vostre fill o filla i només es permetrà la recollida en els horaris següents:

  • 11:00 h.
  • 15:00 h.

Per tant, pel bon funcionament del centre, els horaris en els que es podrà recollir un infant, sempre amb el justificant mèdic i previ avís a la tutora o tutor, són els següents:

  • 11:00 h
  • 12:30 h
  • 15:00 h
  • 16:30 h

Fora d’aquests horaris i per causes de força major, caldrà fer una comunicació a la direcció del centre o a un membre de l’equip directiu, excepte si des de l’escola es truca a la família per tal que vingueu a recollir el vostre fill o filla per malaltia.

L’assistència a l’escola dels alumnes matriculats és obligatòria, així doncs, un alumne no pot faltar a no ser que sigui degut a una causa justificada. Per tant, és obligatori portar el justificant cada vegada que l’alumne hagi faltat al centre.

Es prega a les famílies que, per la tranquil·litat de tots, si un alumne no ha de venir a l’escola ho comuniqui al tutor.

També és obligatori arribar amb la màxima puntualitat a l’escola, serà considerat que un alumne arriba amb retard si entra a l’aula més tard de les 9,05. Cal justificar també per escrit els retards. Un alumne que arribi amb retard quedarà constància en el registre d’aula, i en casos reiteratius, s’activarà el protocol d’absentisme.

Comunicacions

Es prega a les famílies d’infants d’Educació Infantil i de 1r i 2n de Primària que totes les comunicacions, avisos, encàrrecs, etc. es facin mitjançant una nota a dins de la carpeta missatgera o enviant un correu mitjançant la plataforma de Dinantia.

Pel que fa a l’alumnat de 3r a 6è caldrà fer-ho mitjançant l’agenda escolar ou enviant un correu mitjançant la plataforma de Dinantia.

Us demanem a totes les famílies que, un cop iniciades les classes, no pugeu a les aules per tal d’evitar endarreriments en el funcionament de l’escola.

És molt important que llegiu atentament totes les circulars que us enviem i, en cas que sorgeixi qualsevol dubte, pregunteu als tutors/es dels vostres fills/es.

Altres informacions

  • L’alumnat no podrà sortir de l’escola en horari lectiu si no és acompanyat per un adult. El tutor/a ha d’estar prèviament informat a través de l’agenda o nota a la carpeta missatgera.
  • Us agrairíem que si heu canviat de correu electrònic, ho comuniqueu a l’adreça: escoladelesaigues@xtec.cat
  • SERVEI DE MENJADOR. Per tal de millorar l’organització d’aquest servei, amb l’acord del Consell Escolar, s’acorda que tots l’alumnat esporàdic que s’aculli al servei de menjador haurà d’avisar amb 2 dies d’antelació.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search