La col·laboració amb les famílies és imprescindible a l’hora de mantenir l’ordre a l’escola. Es tracta d’ un aspecte  molt important i que des del centre educatiu es treballa amb l’alumnat.

Per aquest motiu, és molt necessari que es compleixin les següents normes i recomanacions.

Entrades i sortides de l’escola:

Entrada matí i sortida tarda:

 • Alumnes de I3 i I4: Entraran per la porta de C/ Taxdirt a les 9:00h i els seus familiars  els acompanyaran a les seves aules per les escales del pati de l’escola que condueixen a la terrassa de la primera planta.
  A la tarda els pares entraran a les 16:30h pel C/Taxdirt i pujaran a les aules a recollir els infants.
 • Alumnes de I5 a 3r: Entraran per la porta de C/Taxdirt a les 9:00h, al pati estaran els tutors que els rebran i portaran cap a l’aula tot el grup classe.
  A la tarda els pares entraran per la porta C/Taxdirt a les 16:30h i recolliran els seus fills al pati, on el tutor els entregarà.
 • Alumnes de 4rt a 6è: Entraran per la porta del C/Sardenya a les 9:00h i pujaran sols a les aules.
  A la tarda sortiran a les 16:30h per la porta del C/Sardenya. Els alumnes que tinguin autorització per marxar sols sortiran al carrer, i la resta seran entregats a les famílies pels tutors.

Sortida i entrada migdia d’alumnes que dinen a casa:

Els alumnes que dinen a casa sortiran a les 12:30h per C/Sardenya. Els alumnes que tinguin autorització per marxar sols sortiran al carrer, i la resta seran entregats a les famílies pels tutors.
A les 15:00h tots aquets alumnes entraran per la porta del C/Sardenya.

Per respecte a la resta de persones de la comunitat educativa, us demanem la màxima puntualitat a l’hora de fer les entrades al matí i les sortides a la tarda, i que les feu per l’entrada que correspongui segons el curs.

Recollida de l’alumnat en horari lectiu per motius mèdics o de causa major:

Us recordem que l’horari de recollida general dels infants és a les 12:30h i a les 16:30h.

En cas d’assistència a consulta mèdica s’haurà d’avisar amb antelació a la tutora o tutor del vostre fill o filla i només es permetrà la recollida en els horaris següents:

 • 11:00 h.
 • 15:00 h.

Per tant, pel bon funcionament del centre, els horaris en els que es podrà recollir un infant, sempre amb el justificant mèdic i previ avís a la tutora o tutor, són els següents:

 • 11:00 h
 • 12:30 h
 • 15:00 h
 • 16:30 h

Fora d’aquests horaris i per causes de força major, caldrà fer una comunicació a la direcció del centre o a un membre de l’equip directiu, excepte si des de l’escola es truca a la família per tal que vingueu a recollir el vostre fill o filla per malaltia.

L’alumnat no podrà sortir de l’escola en horari lectiu si no és acompanyat per un adult. El tutor/a ha d’estar prèviament informat a través de l’agenda o missatge enviat mitjançant la plataforma Dinantia.

L’assistència a l’escola dels alumnes matriculats és obligatòria, així doncs, un alumne no pot faltar a no ser que sigui degut a una causa justificada. Per tant, és obligatori portar el justificant cada vegada que l’alumne hagi faltat al centre.

Es prega a les famílies que, per la tranquil·litat de tots, si un alumne no ha de venir a l’escola ho comuniqui al tutor.

També és obligatori arribar amb la màxima puntualitat a l’escola, serà considerat que un alumne arriba amb retard si entra a l’aula més tard de les 9,05. Cal justificar també per escrit els retards. Un alumne que arribi amb retard quedarà constància en el registre d’aula, i en casos reiteratius, s’activarà el protocol d’absentisme.

Us demanem a totes les famílies que, un cop iniciades les classes, no pugeu a les aules per tal d’evitar endarreriments en el funcionament de l’escola.

 

Comunicacions

Es prega a les famílies d’infants d’Educació Infantil i de 1r a 3r de Primària que totes les comunicacions, avisos, encàrrecs, etc, es facin  enviant un correu mitjançant la plataforma de Dinantia.

Pel que fa a l’alumnat de 4rt a 6è caldrà fer-ho mitjançant l’agenda escolar o enviant un correu mitjançant la plataforma de Dinantia.

És molt important que llegiu atentament totes les circulars que us enviem i, en cas que sorgeixi qualsevol dubte, pregunteu als tutors/es dels vostres fills/es.

Si canvieu de correu electrònic, ho heu de comunicar a l’adreça: escoladelesaigues@xtec.cat

Altres informacions

SERVEI DE MENJADOR. Per tal de millorar l’organització d’aquest servei, amb l’acord del Consell Escolar, s’acorda que tot l’alumnat esporàdic que s’aculli al servei de menjador haurà d’avisar amb 2 dies d’antelació.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search