Per fer realitat aquest web han col·laborat moltes persones.
Tant professorat com mares, pares i familiars d’alumnes de l’Escola de les Aigües.

Des de l’equip directiu volem donar les gràcies al claustre de professors i als pares de la comissió de comunicació:

  • Raquel Alamán
  • Damià Felip
  • Héctor Hernández
  • Ferran Puig
  • Neus Royo
  • Chesco Alamán per les fotografies que ens ha fet

El web s’allotja a un servidor local

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search