Hem après com funcionen les brànquies del peix. Hem entès que funciona com un filtre, deixant passar l’aigua i retenint l’oxigen. Hem fet servir aigua amb cafè i l’hem filtrat observant com el filtre atrapava les partícules de cafè com s i fos l’oxigen a les brànquies

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search