Aquestes últimes setmanes, a les classes de sisè de primària, estem aprenent com aplicar el mètode científic per comprendre el món que ens envolta.

Gràcies a l’experimentació amb la densitat, estem descobrint propietats físiques dels materials i líquids, i estem aprenent com mesurar i calcular la densitat d’un objecte. A més a més, estem posant en pràctica aquest mètode i aprenent com fer preguntes, proposar hipòtesis, realitzar experiments i arribar a conclusions científiques. Això ens està ajudant a desenvolupar la nostra capacitat per a l’observació, la formulació de preguntes i la resolució de problemes, competències essencials per a la vida.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search