PROPOSTES PER ALS INFANTS DURANT L’ESPAI DE MIGDIA

Fem especial atenció en el desenvolupament de l’autonomia personal dels i les més petites. Respectem la seva estona de descans, a més de realitzar activitats basades en jocs, contes, cançons,  treballs manuals, activitats esportives i artístiques, així com activitats dirigides i tallers senzills relacionats amb els àpats i el menjador tot seguint la metodologia del centre d’interès. També dediquem un temps per tal que els infants juguin lliurement, triant el seu propi joc i relacionant-se amb els altres infants de manera no dirigida.

Durant l’Etapa Primària emfatitzem els jocs i activitats dirigides, tot dotant-los de recursos lúdics, per tal que els nens i nenes aprenguin a gaudir intensament i de forma alternativa del seu temps lliure. També oferim propostes de tallers (expressió plàstica, expressió corporal, cançons, teatre…) relacionats amb el centre d’interès i la campanya educativa planificada. Setmanalment, organitzem els dies en:

  • Activitat dirigida vinculada amb jocs populars/tradicionals.
  • Activitat dirigida vinculada al projecte educatiu.
  • Respecte per la necessitat del joc lliure i les activitats proposades per l’alumnat.
  • Activitat esportiva/psicomotricitat, amb material divers.
  • Activitat artística/plàstica.

En aquesta etapa els infants fan valoracions i aportacions personals i col·lectives que enriqueixen la nostra planificació adaptant-la als seus interessos.

Per a més informació relacionada amb el projecte del menjador, us deixem aquí la programació d’activitats mensuals:

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Memòria curs 20-21

Aquí us presentem al nostre equip de monitoratge:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search