DOCUMENTACIÓ

Comunicats Inici de Curs

Benvinguda al nou curs

Pagament Material del curs 2019-2020:

La quota per pagar les sortides i el material d’aula que utitzen els alumnes durant tot el curs és de 175€.

Els passos per fer aquest ingrés són els següents:

Anar a un caixer de l’entitat bancària “La Caixa”

 1. Pagaments
 2. Pagaments sense codis de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Amb codi d’entitat: 0627247
 5. Indicar quantitat: 175€
 6. Indicar nom, cognoms i curs de l’alumne IMPORTANT!!!

No oblideu sol·licitar el rebut de pagament!

El rebut l’haureu de fer arribar a través del vostre fill o filla a la seva tutora o el seu tutor.

Comunicats sanitaris

CRISTERIS DE NO ASSITÈNCIA DE L’ALUMNAT A L’ESCOLA DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3061/Criteris_no_assistencia_alumnat_a_escola_o_llar_infants_durant_periode_temps_determinat_causa_malalties_transmissibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PROTOCOL ESCOLA DE LES AIGÜES EN CAS DE POLLS

Un cop exposades les recomanacions dels diferents departaments de Salut, es concreta en aquest punt el protocol a seguir a l’Escola de les Aigües:

– Si a l’escola es detecta un infant amb polls, es trucarà a casa per tal que es vingui a buscar, amb l’objectiu de garantir la prevenció col·lectiva.

– Des de l’escola s’enviarà un Dinantia a les famílies informant que a la classe dels seus fills o filles  s’ha detectat un cas de polls. Les famílies hauran de revisar els caps del tots els membres de la família i, en cas que es trobessin polls, fer-ne el tractament. 

 

Socialització dels llibres

SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES

La socialització és un projecte que es porta a terme a l’escola per tal que els llibres de text i altres materials de suport que s’usen com a complements en l’educació dels infants no siguin propietat d’un nen/a en concret, si no que siguin compartits.

A principi del curs, se cedeix a cada infant els llibres que té assignats, qui els utilitza i en té cura i, en acabar el curs, els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats per un altre nen/a el curs següent. Gràcies a aquest ús comunitari, s’aconsegueix:

 • Disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies si es fes de forma individualitzada i particular.
 • Fomentar el respecte envers el material comunitari.
 • Reutilitzar els llibres, allargant-ne la seva utilitat.
 • Reduir els residus generats.

L’última setmana de curs, l’alumnat i mestres fan una recopilació dels llibres usats i revisen el seu estat. Obtenen un inventari que després s’usarà per valorar la necessitat d’adquirir nous exemplars.  Si malgrat la feina educativa realitzada a classe i a casa, un llibre es troba malmès fruit d’un mal ús de l’alumne, es contacta amb la seva família perquè aporti l’import de la seva reposició.

Al mes de juliol famílies voluntàries s’encarreguen de folrar els nous llibres de text que s’hagin adquirit i d’organitzar tots els llibres per tal de poder-los lliurar al setembre a cadascun dels alumnes.

La Carta de Compromís Educatiu

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu. Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents:

 • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
 • Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
 • Facilitar als alumnes i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
 • Vincular el centre i les famílies, mitjançant el compromís i l’acció tutorial compartida.
 • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
 • Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
 • Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
 • Implicar les famílies en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
 • Implicar les famílies en l’èxit acadèmic, personal i social i també en el compromís cívic dels infants i joves.

La nostra carta de compromís

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search