DOCUMENTACIÓ

Comunicats Inici de Curs

Benvinguda al nou curs

Pagament Material del curs 2019-2020:

La quota per pagar les sortides i el material d’aula que utitzen els alumnes durant tot el curs és de 175€.

Els passos per fer aquest ingrés són els següents:

Anar a un caixer de l’entitat bancària “La Caixa”

 1. Pagaments
 2. Pagaments sense codis de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Amb codi d’entitat: 0627247
 5. Indicar quantitat: 175€
 6. Indicar nom, cognoms i curs de l’alumne IMPORTANT!!!

No oblideu sol·licitar el rebut de pagament!

El rebut l’haureu de fer arribar a través del vostre fill o filla a la seva tutora o el seu tutor.

Comunicats sanitaris

Paràsits i polls

Socialització dels llibres

La Carta de Compromís Educatiu

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu. Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents:

 • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
 • Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
 • Facilitar als alumnes i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
 • Vincular el centre i les famílies, mitjançant el compromís i l’acció tutorial compartida.
 • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
 • Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
 • Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
 • Implicar les famílies en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
 • Implicar les famílies en l’èxit acadèmic, personal i social i també en el compromís cívic dels infants i joves.

La nostra carta de compromís

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search