En aquest apartat us informem sobre els aspectes referents a la PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-2021

 

LLISTATS DEFINITIUS (07/07/2020)

Llistat alumnes assignats

Llistat alumnes en llista d’espera

Llistat alumnes preinscrits

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Període de preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020.
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h.
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020.
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020.
 • Matrícula: del 13 al 17 de juliol de 2020.
 • La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publicarà el 30 de setembre de 2020.

 

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

 • Via telemàtica (del 13 al 22 de maig de 2020)

El procediment es realitzarà de manera telemàtica, ja que el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària es pot enviar, escanejada o fotografiada, a l’adreça de correu oficial de l’escola escollida en primera opció. (Escola de les Aigües: a8039835@xtec.cat).

Una vegada rebem el vostre correu electrònic, rebreu resposta per part nostra amb la confirmació de la recepció del resguard i la documentació corresponent. En cas que detectem alguna informació errònia o manca de documentació pertinent, ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres per tal de solucionar-ho.

 • Atenció presencial (del 19 al 22 de maig de 2020)

Només en els casos que les actuacions telemàtiques no siguin possibles per alguna família en concret, es podrà realitzar el procediment de manera presencial, demanant cita prèvia, el dia i hora indicats, seguint les següents mesures d’higiene i seguretat que caldrà respectar de manera molt acurada: 

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona). 
 • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que calgui emplenar la sol·licitud en paper a l’escola, recomanem portar el propi bolígraf.  
 • Recomanem l’ús de mascareta i guants.  
 • No poden acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes de contagi. En aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

Per tal de demanar cita prèvia per l’atenció presencial, també podeu trucar al telèfon de l’escola (934568603) a partir del 13 de maig, de 9 a 13:30h.  

Us facilitem els enllaços per tramitar la sol·licitud via telemàtica (Preinscripció a infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria / Preinscripción a infantil, primaria y secundaria obligatoria. Departamento de Educación) així com el formulari de preinscripció per als casos excepcionals d’atenció presencial (Sol·licitud de preinscripció / Solicitud de preinscripción) i el codi de centre de la nostra escola: 08039835.

Les publicacions del llistats del procediment de preinscripció es faran a través de la web de l’escola amb les dades dels i de les sol·licitants de manera anònima (www.escoladelesaigües.cat).

El període de matrícula es realitzarà entre el 13 i el 17 de juliol de 2020 (més endavant ampliarem la informació).

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que cal adjuntar al correu electrònic, o de manera presencial, juntament amb el resguard de la sol·licitud, és:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, cal fer-ho constar en el correu que enviem al centre perquè el Consorci d’Educació de Barcelona pugui fer la consulta del domicili per interoperabilitat.
 • Còpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

 

OFERTA DE PLACES

Podeu consultar l’oferta de places de la nostra escola per al curs 2020-2021 al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

El nombre de places per a germans i germanes de P3 per al curs vinent és 10.

 

PORTES OBERTES VIRTUALS

Us recomanem accedir a l’apartat Portes obertes virtuals per tal de conèixer millor la nostra escola i poder accedir a la informació que proporcionem a les jornades de portes obertes.

 

OFICINES DE SUPORT A LA PREINSCRIPCIÓ

S’han habilitat unes Oficines de Suport a la preinscripció adreçades prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics de connexió a Internet o tinguin altres impediments, on un equip de professionals ajudarà a les famílies a fer el procediment telemàtic.

L’oficina de suport que correspon a la nostra escola és la següent:

Oficina de Gràcia – Horta 

Serveis educatius de Gràcia: C/ Mare de Déu de la Salut, 87

(Del 13 al 19 de maig s’atendrà a les famílies en situació de vulnerabilitat i del 19 al 22 de maig s’atendrà a totes les famílies que s’hi adrecin).

Aquest servei d’atenció ciutadana a l’oficina de suport funciona únicament amb CITA PRÈVIA trucant al telèfon 935511000 i l’horari d’atenció serà de 9 a 13:30h.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

A banda de la informació publicada a la nostra pàgina web, entenem que moltes famílies necessiteu establir un contacte més proper amb el nostre equip educatiu per tal de conèixer millor l’escola i poder resoldre dubtes i inquietuds que no heu pogut respondre amb la informació disponible. Per això, podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça a8039835@xtec.cat o escoladelesaigues@xtec.cat, o bé trucar al telèfon de l’escola: 934568603.

A més, el Consorci d’Educació ofereix un Servei d’assistència telefònica per donar suport i solventar dubtes, problemes o dificultats en el moment de la tramitació. L’horari és de 9 a 13:30h al telèfon 935511000. (Aquest servei telefònic compta amb el suport de teletraducció en temps real en diferents idiomes i garanteix la confidencialitat). 

Finalment, us recomanem que consulteu, per a més informació sobre el procés de preinscripció, les pàgines web relatives al procés de preinscripció del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search