La comissió d’art, cada curs escolar, proposa un eix de treball transversal a tota l’escola que és l’estudi de la vida i obra d’un artista o d’un estil artístic en concret.

Els objectius que pretén assolir són:

  • Sensibilitzar els alumnes vers el fet artístic.
  • Educar en la mirada.
  • Desenvolupar la creativitat i l’expressió artística.
  • Apropar l’art als alumnes.
  • Conèixer els principals autors, corrents artístiques i obres al llarg de la història.
  • Valorar el museu com a espai d’exposició d’art.

Aquest projecte pot incloure la visita a un museu, activitats i tallers relacionats amb la temàtica. Es fa un desenvolupament del treball dins l’aula de manera interdisciplinar i finalitza amb una exposició dels treballs realitzats pels alumnes.

Autoretrats
_MG_9174
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search