Les arts escèniques: una eina d’aprenentatge, educació i transformació.

L’origen d’aquest projecte s’inicia quan La Perla 29, productora de teatre amb la seva seu al Teatre Biblioteca de Catalunya, contacta a partir d’una proposta del mentor del programa Eines pel Canvi del Consorci d’Educació de Barcelona amb la nostra escola.

En el projecte es cerca motivar l’aprenentatge de l’alumnat a través de les arts mitjançant la relació del nostre centre educatiu amb un agent cultural de la ciutat, la productora de teatre de “La Perla 29”.

Des d’aquest moment es pensa de manera conjunta un projecte de renovació de pràctiques d’aula mitjançant a introducció de les arts escèniques al centre com a eina d’aprenentatge, educació i transformació.

Aquest projecte ens permet repensar l’escola com a un centre que potencia la cultura i la creativitat on la llengua és el gran vehicle de l’expressivitat.

Actualment a Educació Primària, treballem una hora a la setmana tècniques d’interpretació, tot i que també es treballa en altres classe com la d’Educació Física o de Música. Els infants de P3 fins a 2n disposen de propostes d’arts escèniques en sessions de psicomotricitat, d’ambients i de racons, com ara, escenaris de teatre, titelles, maquillatge, etc.

L’aliança de l’escola amb la Perla 29 es planteja a dos anys vista amb una possible ampliació a tres, elaborant un projecte conjuntament la Perla 29, l’equip educatiu i la direcció de l’escola. Aquest curs ja s’estan preparant tres proves pilot a P5, 3r i 5è.

 

mini_20200306_094924
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search