Els pares i mares són una part important de la vida escolar. Us indiquem que hi ha serveis que són coordinats i gestionats per l’AFA directament com són les Activitats Extraescolars i l’Acollida Matinal.

Aquí teniu algunes de les activitats que fem conjuntament amb l’AFA i amb els pares i mares delegades de cada curs.

AFA

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’Escola de les Aigües de Barcelona.
Desenvolupem a través de diferents comissions, moltes activitats conjuntes o de forma coordinada, tant lúdiques com pedagògiques.

Té els objectius de:

 • Dinamitzar i promoure la intervenció de les famílies en el centre educatiu.
 • Cooperar en les activitats educatives.
 • Administrar i gestionar els recursos.

Consulteu el seu web afaescoladelesaigues.org

Funcions dels Pares i Mares Delegats de Curs

FUNCIONS DELS DELEGATS DE L’ESCOLA DE LES AIGÜES

Amb l’objectiu de millorar la informació i la comunicació família/escola es va crear la figura del pare/mare delegat/da de classe.

El delegat o delegada de classe és un pare, una mare o un/a tutor/a legal d’un alumne de cada aula que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper. Cal que tingui certa disponibilitat de temps.

L’objectiu dels pares i mares delegats de classe és dinamitzar i coordinar el grup de pares i mares de cada classe, això significa:

 • Detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens/es i pares/mares de la classe: trobades, aniversaris, sortides, sopars …
 • Transmetre els interessos i opinions del seu grup/classe.
 • Recollir propostes, detectar queixes i problemes per ajudar a les famílies a canalitzar-los.

Aquesta coordinació s’establirà en quatre àmbits:

 1. Amb el tutor o tutora de la classe
 2. Amb els altres pares i mares
 3. Amb la junta de l’AFA
 4. Amb la direcció del centre

 

 1. Amb el tutor o tutora de la classe

El principal referent d’interlocució del pare/mare delegat/da de classe és el tutor/a del seu grup, per aquest motiu hauran de mantenir contacte directe i una comunicació fluida per millorar la recepció i organització de la informació, així com transmetre’s les inquietuds i interessos del seu grup.

El tutor o tutora pot demanar-li ajuda per organitzar o buscar voluntaris per fer actuacions a l’aula o, si escau, acompanyaments fora de l’escola.

Quan el tutor/a faci la demanda d’una necessitat de col·laboració específica el delegat en farà difusió entre les famílies de la seva aula, però també –si ho creu adient- a la resta de delegats i delegades perquè facin el mateix amb les famílies de les seves aules.

 1. Amb els altres pares i mares

El delegat/da es compromet a informar el seu col·lectiu, mantenint oberts els canals de comunicació amb els pares i mares i a derivar adequadament les consultes, dubtes, inquietuds, etc. Si alguna família té qualsevol tipus de necessitat o problema l’ha de poder assessorar o acompanyar en el procés de resolució, indicant-li els canals disponibles a l’escola.

Fer de transmissors d’informacions, avisos i/o propostes entre les famílies i la Junta de l’AFA.

Cal remarcar que als delegats no els correspon intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor ni intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que és el col·lectiu de mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar, si es considera adient.

Motivar els pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l’escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències de caràcter formatiu, etc)

Intercanviar les pròpies opinions amb la resta de delegats i delegades del centre en les reunions o via mail.

3. Amb la Junta de l’AFA

Col·laborar amb els pares i mares de la Junta de l’AFA en aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla de curs acordant la fórmula de participació que millor s’adapti a la realitat de cadascú.

Assistir, en la mesura que els sigui possible, a les reunions que convoqui l’AFA amb l’objectiu que tinguin informació de primera mà de tot el que s’està treballant i puguin informar de les quotidianitats sorgides en el seu col·lectiu i que valori que poden ser d’interès per a una majoria.

En definitiva, vetllar per aconseguir una escola oberta, transparent i una bona implicació de les famílies en les activitats proposades.

 1. Amb la direcció del centre

Assistir a les reunions de delegats o enviar un altre pare/mare/tutor en el seu nom.

Fer de transmissors d’informacions, avisos, propostes… entre les famílies i direcció.

Ajudar a l’escola en aquelles tasques en les quals calgui la coordinació i participació de tots els pares i mares del curs.

 

Quines coses NO fan els delegats/des de classe?

NO són l’AFA.

NO intervenen en els problemes individuals d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor/a i/o la direcció del centre.

NO plantegen un poblema i/o queixa sense que la informació estigui ben contrastada.

NO intervenen en els continguts pedagògics o de funcionament del centre.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search