Gaudim dels racons de llengua

Els racons de llenguatge ens permeten aprendre d’una manera més lúdica tots aquells aspectes lingüístics que estem treballant durant aquest trimestre, com ara la consciència fonològica, els articles, la composició d’oracions i la comprensió lectora.

Hem passat una bona estona d’aprenentatge amb els companys i companyes de l’aula!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search