A les classes de tercer hem iniciat un nou projecte. Després de treballar els virus passem a descobrir el éssers vius mitjançant el mètode científic. Comencem amb el primer regne dels éssers vius “Les moneres”. Plantegem la pregunta si hi ha bacteris a la classe i ho comprovarem fent un experiment que consisteix en realitzar diversos cultius de bacteris de diversos espais de la classe.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search