A l’escola els nens i nenes de p4 fan psicomotricitat basant-se en el model d’ Aucouturier .

L’objectiu general de la psicomotricitat és facilitar el desenvolupament harmònic de l’infant, de les seves  possibilitats motrius, expressives, creatives i cognitives a partir del cos en relació amb els altres, els objectes i l’entorn.

Ens ho passem molt bé a les sessions de psico i juguem amb material tou, blocs d’escuma, matalassos, espatlleres, pilotes, cèrcols, teles,  bitlles, bancs…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search