Una vegada una dona va preguntar a Einstein què havia de fer perquè els seus fills fossin més intel·ligents i Einstein li va respondre: “Llegir-los contes”.

La dona, rient, li va replicar: “Ja, i què he de fer després d’haver-los llegit contes?” I Einstein li va dir: “Doncs llegir-los més contes”

Els nois i les noies de sisè van poder gaudir d’un magnífic matí escoltant unes rondalles i uns contes molt interessants! Ara ja són una mica més intel·ligents!!!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search