El grup de 4T està investigant com de diversos són els continents fent una recerca d’informació sobre la gastronomia, la cultura, els monuments, les arts, la situació geogràfica, la seva història, entre d’altres temes. Estem molt motivats i motivades amb aquest projecte interdisciplinari que ens afavoreix a treballar des de diferents perspectives socioculturals i diverses.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search