Durant els racons de llengua els/les alumnes de 3r  treballen i reforcen aspectes d’ortografia, comprensió lectora, vocabulari, expressió escrita…

D’una forma lúdica i engrescadora treballen aspectes bàsics de la llengua catalana i castellana.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search