Els infants de 1r, desprès d’anar d’excursió al CRAM, teniem interès i curiositat per conèixer alguns animals marins. Per aquest motiu cadascun de nosaltres vam triar un animal en què voliem ser expert o experta i hem après a buscar informació fent ús de les tauletes.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search