Als nens i nenes de 2n els hi agrada molt treballar per racons. A partir de diferents propostes de llengua els infants aprenen de manera autònoma i lúdica diferents dimensions de l’àmbit lingüístic.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search