Les classes de 1r estem realitzant el projecte “Els animals” contextualitzat amb les colònies realitzades a principi de curs.

Hem format grups cooperatius i cadascun dels grups hem escollit un animal en què voliem ser experts i expertes. Amb la informació cercada a casa amb l’ajuda de les famílies i la trobada a classe, estem elaborant un mapa conceptual del nostre animal incloent-hi les característiques físiques, naixement, alimentació, relacions amb el medi i curiositats.

Estem força motivats i motivades amb el projecte i tenim curiositat per conèixer més coses dels animals!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search