Durant les primeres setmanes a P4 hem treballat les rutines, els hàbits, els càrrecs, i ens hem familiaritzat amb els nous espais. Tenim nou mobiliari que ens permetrà enriquir el procés d’aprenentatge. 

 

D’aquesta manera potenciem l’autonomia i la responsabilitat dels infants.  Afavorim que se sentin acompanyats, segurs i feliços  a l’escola.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search