Dintre del projecte que estem desenvolupant tota l’escola de les Aigües en relació a la vida i desenvolupament del LLimoner, el curs de tercer estem treballant com la planta realitza intercanvi amb el medi i transforma les sals minerals, l’aigua el CO2 i la llum solar en aliment mitjançant la fotosíntesi. Aquest procés l’ estem treballant amb un model de planta fet amb el cos i el treball en equip per tal de representar les diferents fases de la fotosíntesi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search