Aquesta setmana hem iniciat les activitats prèvies del projecte La Perla 29 que han consistit en jocs per tal que l’alumnat prengui contacte i interaccioni amb la resta de companys/es tot movent-se per l’espai d’acord amb el grup i en funció d’un determinat repte. Els jocs que hem fet són: “Mantenir globus a l’aire en equip”, “El ratolí i el gat” per treballar la oïda i “L’assassí” per millorar l’observació.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search