Els infants d’I5 juguen a ser creatius. Fa unes setmanes que hem creat un espai dins de l’aula on els infants desenvolupen l’autonomia i es poden expressar lliurement.

Cadascú pot decidir el disseny del seu quadre; la posició del full, quins colors utilitzar, què hi vol representar…Cada infant imagina i crea sense directrius. Així doncs considerem que és un espai estimulador de benestar emocional, de desenvolupament integral i curós i potenciador de la seva autoestima creativa.

La creativitat és la capacitat de generar noves idees o solucions innovadores. Així doncs, aquesta contribueix al desenvolupament positiu de la personalitat i al pensament abstracte; a adquirir habilitats necessàries per resoldre situacions i reptes que l’infant s’anirà trobant al llarg de la vida.

Que per molts anys creein sense límit i puguin sentir l’orgull de l’artista que tots i totes porten dins!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search