De la mateixa manera que per aprendre a llegir i a escriure hem d’aprendre els elements que composen el llenguatge escrit, les lletres i les paraules, per aprendre a pintar i dibuixar cal descobrir quins són els elements bàsics que composen el llenguatge visual.

Així és com moltes de les propostes que plantegem tenen com objectiu treballar amb el punt o la línia.

 

Aquests dies hem proposat una creació de línies amb colors freds i amb el treball en parelles. En primer lloc, de dos en dos, els infants creaven línies verticals amb celo de pintor per fer unes reserves. Calia el treball en equip i la destresa suficient per disposar el paper sense que es rebregués i dibuixessin línies. A continuació, havíem de pintar els espais creats amb diferents colors.

 

Un cop assecada la creació, retiraven les reserves. I, oh, sorpresa! en treure-les es quedaven dibuixades línies rectes que meravellaven a tots i totes.

Ara toca, pintar línies horitzontals als espais blancs i fer petites escales sense trepitjar les franges verticals. Destresa, motricitat i control dels estris per crear unes produccions que, tot i respondre a una mateixa consigna gràfica, posa de manifest com cada creació és única i ajuda a cada infant de manera diferent. Uns han de parar més atenció en la creació del grafisme i la seva direccionalitat, els altres necessiten tenir més cura en la manipulació de la pintura amb el pinzell, algú altre necessita practicar la paciència i espera per tal de pintar línies sense que s’ajuntin les unes amb les altres…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search