Aquesta setmana els taurons blancs i els peixos pallasso estem molt emocionats perquè hem iniciat els ambients d’aprenentatge.

De moment hem començat a gaudir de l’ambient de joc simbòlic, llum i foscor i exterior, però ben aviat encetarem nous ambients que tenim moltes ganes de descobrir.

Mitjançant aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge cerquem afavorir l’autonomia dels infants, tot fent-los subjectes actius i protagonistes del seu procés de desenvolupament.

 

En cadascun dels ambients, doncs, oferim un seguit de materials (organitzats i planificats prèviament per tot l’equip docent de bloc petits) que provoquen l’interès de les nenes i els nens i mitjançant els quals es desenvolupen les diferents capacitats presents en el currículum d’educació infantil.

Aquest curs, a més, podem barrejar-nos amb infants d’altres aules i nivells, la qual cosa encara ho fa més enriquidor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search