Els nens i les nenes de 4t han realitzat un model de pulmons amb diferents materials per poder entendre com funciona l’aparell respiratori i els seus òrgans. S’ho van passar molt bé i el resultat va ser molt enriquidor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search