Els nens i nenes hem fet un experiment per investigar sobre el desenvolupament de les plantes i la importància dels diferents elements que necessiten per viure. Hem observat les diferències del creixement amb condicions de vida diferents. Ha estat molt interessant!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search