A 5è estem creant els escenaris de les faules que ens vam inventar.

Està sent un procés molt divertit, estem utilitzant materials com l’aquarela, el pastís, el llapis de colors i els retoladors per decorar els escenaris. Posteriorment farem les titelles i…a actuar!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search