Treball de nombres decimals a 4t.

Les noies i nois de 4t estem treballant els nombres decimals. Les monedes i el bitllets que fem servir cada dia per anar a comprar és molt útil per saber sumar i restar  amb nombre decimals. Un treball molt  competencial!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search