Map Unavailable

Data/Hora
Date(s) - 21/12/2017
Tot el dia

Localització
Escola de les Aigües

Categories


Aquest 21 de desembre serà dia no lectiu a Catalunya. Per tant, no s’impartirà classe degut a la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya.

Així queda establert, fent referència a l’article 13.4 del Real Decret 605/1999 que diu que “en el supuesto de que el dia fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considera inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente”.

Com que l’Escola de les Aigües és seu electoral, tampoc no es podran dur a terme les activitats extraescolars per aquell dia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search