L’alumnat de 3r treballa la geometria classificant polígons i realitzant tota mena de mosaics. Així van descobrint l’equivalència entre les diferents figures geomètriques.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search