Durant la setmana passada vàrem practicar el mètode científic de forma vivencial per tal de conmemorar el Dia  internacional de la nena i la dona en la ciència celebrat l’11 de febrer.

Cada tarda vàrem realitzar diferents activitats experimentals relacionades amb els projectes d’aula que estem desenvolupant aquest trimestre i que van partir de la  pregunta “Què intervé en el nostre cos per realitzar acrobàcies? “.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search