Els infants de 2n, estem descobrint el planeta Terra plantejant-nos preguntes curioses sobre aquest i per respondre-les posem en pràctica les fases del mètode científic.

Mireu quins experiments estem fent!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search