Petita mostra de com treballem cooperativament a medi la nutrició.

Aquí us ensenyem el procés del treball que estan fent els alumnes de 4t, quins coneixements previs tenen del tema, com fan la cerca d’informació i com van anotant tota la informació necessària per al seu treball.

Ara ja sabem molt més sobre tot el que passa quan mengem i quins aparells entren en funcionament. Però, com aconseguim energia a partir del menjar? Més endavant ho sabrem.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search