Les classes de segon utilitzem el treball en grup per generar una dinàmica basada en l’aprenentatge social.

En grup i gestionant la col·laboració i també les dificultats és una eina extraordinària per a millorar l’aprenentatge en tots els sentits.

A les fotos podeu veure per una part quines eines fan servir els grups per millorar la seva gestió; establiments d’objectius, càrrecs, normes i gestió dels conflictes i com es plasma gràficament en un lapbook i en segon lloc com es treballa amb activitats de matemàtiques.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search