A 6è treballem la tipologia textual amb grup cooperatiu.

Com hem treballat el text argumentatiu?

  • Ens agrupem en petits grups ( 4/5 membres) i ens posem un nom relacionat amb la literatura.
  • Triem el càrrec que desenvoluparem al grup: secretari/a, coordinador/a,  portaveu i l’encarregat de gestionar el temps
  • Triem el tema sobre el qual ens agradaria debatre.
  • Encetem un debat per exposar les nostres idees al grup i les escrivim.
  • Elaborem un esborrany del text argumentatiu seguint el guió donat per la mestra.
  • El repensem a partir de les observacions donades per la mestra.
  • Redacció individual: “ens fem nostre el text”.
  • Ens autoavaluem a partir d’una rúbrica avaluadora del treball cooperatiu.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search