Les classes de segon estem ja a punt d’iniciar el treball del projecte de “Els minerals”.

Un cop escollit el projecte al primer trimestre vam determinar els aspectes que volíem aprendre que són els següents:

  1. Diferència entre Roca i Mineral

  2. Vocabulari bàsic dels Minerals

  3. Origen i formació del minerals a la natura

  4. Utilització dels Minerals. La mineria.

  5. Característiques i classificació dels minerals.

Tot l’alumnat ha buscat informació, en diversos formats, que ha portat a classe com ara llibres, dossiers, pòsters informatius i minerals.

Ara ja estem a punt per a fer un treball basat en els aspectes esmentats a partir de Capses d’Aprenentatge. Seguirem informant.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search