Aquest curs l’Escola de les Aigües ha estat seleccionada per formar part del programa Talk to me.

Això implica que durant 6 mesos tindrem un suport lingüístic en llengua anglesa.  Per donar aquest suport ha vingut a la nostra escola l’Anna Carlas i, durant aquests 6 mesos, farà el suport oral en llengua anglesa a petits grups d’alumnes de 3r fins a 6è.  Des de l’escola valorem molt positivament aquest suport ja que pot representar un bon impuls a la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa.

Talk to me és un programa ocupacional de Barcelona activa, finançat i organitzat per l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació de Barcelona dins la Mesura de govern: Nous Plans d’Ocupació Municipals.

Talk to me és un projecte que apropa l’anglès com a llengua estrangera al context educatiu, que des de la vessant més pràctica del plurilingüisme, proporciona un tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa als centres públics d´infantil, primària, secundària i formació professional de Barcelona. L’objectiu principal és millorar la competència comunicativa de l’alumnat, en anglès, mitjançant la interacció oral.

Més informació

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search