ACTIVITAT: Viure al bosc

Durant l’activitat els nens i nenes van caminar pel bosc a plena tardor fixant-se amb els diferents arbres, vegetació i animals que habiten el bosc.

Van recollir algunes fulles i fruits con l’aglà, pinyes, pinyons, van estudiar els diferents tipus d’arbres i el tipus de fulla i ens va acompanyar un entremaliat habitant del bosc, un senglar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search