El projecte avança amb molta motivació per part dels alumnes i els mestres estem encantats amb aquest entusiasme. Que no pari la investigació!

Una gran quantitat de preguntes van sorgir i a poc a poc les hem anat responent i compartint amb els companys de les dues classes de 4t. No hi ha res millor que ajudar als altres per contestar els dubtes que tenim al nostre pensament. Si ara aconseguim despertar-los la seva curiositat, imagineu-vos el que poden arribar a fer quan siguin més grans!

Tot el que han anat aprenent sobre els diversos aparells del cos humà els estan representant en un dibuix a mida real. Aquest l’utilitzarem per fer una exposició en la que tothom participarà i demostrarà la utilitat de tot el que estem fent. I aquí no s’acaba! Volem que els nens i nenes segueixin investigant, preguntant-se el per què de les coses, del que ocorre al seu voltant. Volem que siguin uns autèntics investigadors. Els ajudareu?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search