A P3 s’han iniciat en les matemàtiques a través de diversos racons lògico-matemàtics.

Durant el curs, aquests racons es van anar modificant per tal de treballar, a través del joc, aspectes com:

  • Figures geomètriques
  • Seriacions
  • Agrupacions
  • Comptar fins els número 3 etc.

A cada sessió els infants van passant pels diferents espais de joc en petits grups de treball.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search