Aquesta setmana al racó de medi ens hem aproximat al mètode científic i hem descobert la flotabilitat d’alguns materials.

Per aconseguir-ho hem seguit els següents passos:

  1. Formulació d’hipòtesis
  2. Experimentació amb els materials
  3. Comprovació de la veracitat de les hipòtesis
  4. Classificació de materials segons les seves propietats.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search