Treballem per racons la llengua i les matemàtiques

Cada setmana dediquem un espai a treballar la llengua i les matemàtiques per racons d’aprenentatge. Aquesta proposta metodològica permet treballar d’una manera més manipulativa i motivadora, i realitzar activitats autònomament i/o amb d’altres companys.

La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes on cada racó ofereix una tasca específica a realitzar.

En resum, aquesta metodologia ofereix noves oportunitats per aprendre tenint en compte les seves necessitats i ritmes d’aprenentatge.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search