A les classes de 2n ens estem preparant per plantar a l’hort i aquest any hem construït un planter reutilitzant ampolles d’aigua.

El material que hem fet servir és el següent; una ampolla d’aigua, tisores, fil, terra aigua i llavors de rave.

Hem tallat l’ampolla per la meitat i hem fet un forat al tap. Pel forat hem fet passar un fil que connecta les dues meitats de l’ampolla; una amb terra i l’altra amb aigua. Finalment hem plantar les llavors i han germinat. Ben aviat les traspassarem a l’hort.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search