Després de llegir el llibre Avui faig bona cara, de Pere Prats Sobrepere, els nens i nenes de P5 han fet les seves pròpies il·lustracions amb menjar: cares, animals, plantes… Són uns artistes!!!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search