Les classes de quart vam rebre una visita molt interessant. Ens van explicar com es fa el procés de neteja de l’aigua que bevem.

El dijous passat, va venir un noi a explicar-nos quin és el procés de neteja de l’aigua, quines màquines utilitzen, com és possible que tinguem l’aigua tan neta per poder beure… I, a més a més, la importància de no embrutar l’aigua, de no tirar coses pel vàter i no malgastar aigua diàriament.

Després ho vam poder provar amb ampolles d’aigua i uns filtres que vam crear amb cotó i plàstic. Va ser una passada!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search