A l’àrea de Coneixement del Medi Natural vam fer l’observació del fong de la floridura al microscopi i a la lupa electrònica.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search