Les classes de tercer ja hem iniciat les activitats corresponents a les arts escèniques.

En primer lloc, hem fet unes sessions inicials de jocs d’expressió i de dinàmica de grup que han servit per reforçar vincles entre els infants dels grups estables i per afavorir l’expressió de sentiments.

Després hem començat a treballar en la construcció d’un petit guió que mostri els continguts que anem treballant  del nostre projecte sobre els virus i les bactèries.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search