L’any 2016 es commemora que fa fa 700 anys de la mort de Ramon Llull. Ramon Llull és un dels escriptors i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana. No sols dels territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició europea.  Els seus amplis interessos van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, que van des de la filosofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica.

Pels alumnes d’Infantil va explicar-los la seva vida

 Pels cursos inicials de primària:

 

El cicle mitjà van desenvolupar activitats al volant de la vida d’en Llull

 

Els més grans van aprendre i treballar molts del conceptes i pensaments de Ramon Llull.

 

I vam gaudir de l’espectacle Llall, Llell, Llill, Lloll i Llull!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search